Những hình ảnh bóng bóng xà phòng đông lạnh nhờ sự kết hợp của tuyết lanh, ánh sáng mặt trời, sương giá và sự tài tình của nhà nhiếp ảnh đã tạo nên nhừn hình ảnh tuyệt vời.

Sự kết hợp của tuyết lạnh, ánh sáng mặt trời, sương giá, không khí và bong bóng xà phòng đã tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp. Cùng chiêm ngưỡng chúng nhé.