Có thể bạn chưa biết về châu chấu

Vì sao châu chấu bay thành đàn?

Vì sao châu chấu bay thành đàn?

Có bao giờ bạn chú ý đến hiện tượng "Châu chấu bay thành từng đàn" chưa? Có thể chúng là những côn trùng bé nhỏ phải bay thành đàn để tạo sức mạnh? Hay chúng bay như vậy khi chúng rất đoàn kết, không muốn rời nhau ... Đó chỉ là cảm nhận hay suy nghĩ cá nhân thôi, còn sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn theo cơ sở khoa học.