cúng táo quân ngày nào tốt nhất

Ngày, giờ cúng ông Táo tốt nhất năm Kỷ Hợi 2019?

Ngày, giờ cúng ông Táo tốt nhất năm Kỷ Hợi 2019?

Nghi thức tiễn Táo quân về trời là một trong những lễ quan trọng đối với người Việt. Đây không chỉ là lễ cúng để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với các vị thần trong nhà mà còn là dịp để gia chủ cầu may mắn cho năm mới. Vậy năm nay nên cúng ông Công ông Táo vào ngày nào thì tốt nhất cho gia chủ trong năm mới.