địa chỉ xem hoa bi ngan

Truyền thuyết về loài hoa ưu tư nhất thế gian - Bỉ Ngạn

Truyền thuyết về loài hoa ưu tư nhất thế gian - Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn hay còn được biết đến là hoa Mạn Châu Sa màu đỏ và Mạn Đà La màu trắng đây được coi là loại hoa ưu tư nhất thế gian. Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ.