Khoa học Thích

Hỏi vì sao. Những câu hỏi và câu trả lời cho mọi vấn đề vì sao, tại sao liên quan đến lĩnh vực khoa học và những câu hỏi về ọc hiện nay vẫn chưa có câu trả lời.

Thành viên đã thích kênh này

Penicillin được tìm ra như thế nào?

Khoa học

Penicillin được tìm ra như thế nào?

Penicillin là nhóm kháng sinh đầu tiên được phát hiện ra. Penicillin cũng là tiền đề của các loại kháng sinh sau này. Nhưng không ai biết rằng việc phát minh ra Penicillin một cách rất tình cờ. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn hiểu chi tiết hơn về việc tìm ra Penicillin nhé.

admin
Admin cách đây 10 tháng
(12) (12) (4)