Nikola Tesla

Vì sao Nikola Tesla có thể tiên đoán về smartphone và video call từ năm 1926

Vì sao Nikola Tesla có thể tiên đoán về smartphone và video call từ năm 1926

Nikola Tesla có vẻ như là một người đàn ông đến từ tương lai! Ông có thể không đi từ tương lai đến quá khứ, nhưng tâm trí của ông đã đi trước bất cứ điều gì mọi người biết. Thực tế, gần một trăm năm trước vào năm 1926, Nikola Telsa đã tiên đoán về điện thoại thông minh và video call.

Những phát minh quái dị của các thiên tài nổi tiếng thế giới

Những phát minh quái dị của các thiên tài nổi tiếng thế giới

Nhờ các phát minh vô cùng hữu dụng của các thiên tài nổi tiếng thế giới là cơ sở để đặt nền móng cho sự phát triển của xã hội ngày nay. Tuy nhiên các thiên tài này họ còn có các ý tưởng và đưa ra các phát minh quái dị đến không ngờ. Bài viết dưới đây sẽ điểm lại các phát minh quái dị này nhé.