Truyện ngắn Thích

Những câu truyện ngắn gây cười, gây sốc, ...

Thành viên đã thích kênh này

Truyện con nhện ở Miếu Quan Âm

Truyện ngắn

Truyện con nhện ở Miếu Quan Âm

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

admin
Admin cách đây 6 tháng
(12) (12) (4)
Cò đi lò dò - Truyện kể Tiếng Việt 1

Truyện ngắn

Cò đi lò dò - Truyện kể Tiếng Việt 1

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Mục đích chủ yếu của giờ kể chuyện là phát triển kĩ năng nói, kĩ năng nghe, kĩ năng đọc; mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh. Dưới đây là truyện "Cò đi lò dò" trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.

admin
Admin cách đây 6 tháng
(12) (12) (4)
Hổ - Truyện kể Tiếng Việt 1

Truyện ngắn

Hổ - Truyện kể Tiếng Việt 1

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Mục đích chủ yếu của giờ kể chuyện là phát triển kĩ năng nói, kĩ năng nghe, kĩ năng đọc; mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh. Dưới đây là truyện "Mèo dạy Hổ" trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.

admin
Admin cách đây 6 tháng
(12) (12) (4)
Đi tìm bạn - Truyện kể Tiếng Việt 1

Truyện ngắn

Đi tìm bạn - Truyện kể Tiếng Việt 1

Kể chuyện là phân môn quan trọng trong chương trình, nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Mục đích chủ yếu của giờ kể chuyện là phát triển kĩ năng nói, kĩ năng nghe, kĩ năng đọc; mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh. Dưới đây là truyện "Đi tìm bạn" nói về Sóc và Nhím trong sách giáo khoa lớp 1

admin
Admin cách đây 6 tháng
(12) (12) (4)